Μια νέα εφαρμογή θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τις χημικές ουσίες των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν

Μια νέα εφαρμογή θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τις χημικές ουσίες των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν

Δεκατρείς χώρες της ΕΕ -μεταξύ των οποίων η Ελλάδα- συμμετέχουν στο νέο ευρωπαϊκό έργο «AskREACH», που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας...

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2017 και ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή...