Στην πρώτη ομάδα των δήμων της χώρας ο δήμος μας για πολεοδομικό και χωροταξικό μελετητικό σχεδιασμό

Στην πρώτη ομάδα των δήμων της χώρας ο δήμος μας για πολεοδομικό και χωροταξικό μελετητικό σχεδιασμό

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαου Ταγαρά, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κατάρτιση και...