Ανακοίνωση Δήμου Λευκάδας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές νερού

Ενημερώνουμε όλους τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές  νερού πάνω απο 10.000ευρω προς τον  Δήμο μας και παρά τις επανειλημμένες προτροπές μας για τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών, δεν έχουν ανταποκριθεί έως και σήμερα ότι:

Το αργότερο εως την 8η Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή θα πρέπει να προβούν  στην εξόφληση των οφειλών τους ή την ρύθμισή τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις που προβλέπονται  από τον Κανονισμό  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  του Δήμου Λευκάδας και  θα προβούμε σε διακοπή των παροχών.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.