Ενημέρωση από το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Τσουκαλάδων σχετικά με το Κτηματολόγιο

Το τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Τσουκαλάδων Λευκάδας, ενημερώνει όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι το γραφείο του κτηματολογίου στα Λαζαράτα έχει ανοίξει για τη διόρθωση των λαθών που έγιναν κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κτηματογράφησης.

Για το πως θα λειτουργήσει το πρόγραμμα θα γίνει ενημέρωση από τον ανάδοχο του έργου κ. Διον. Μεσσήνη τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη στο καφενείο του Γιάννη Ροντογιάννη στις 19:00.

Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Τσουκαλάδων