4.100.000 ευρώ για έργα οδοποιίας στην Π.Ε. Λευκάδας

Πρώτη φορά 4.100.000 ευρώ για έργα οδοποιίας στην Π.Ε. Λευκάδας!

Νέα χρηματοδότηση 4.100.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την απόφαση 122502/18-11-2020 [ΑΔΑ: 6ΟΤ946ΜΤΛΡ-ΑΟ5] ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 25.500.000 ευρώ για την αποκατάσταση της βατότητας των οδοστρωμάτων για το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκ των οποίων τα 4,1 εκατ. ευρώ είναι για την Π.Ε. Λευκάδας.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για τη Λευκάδα μας. Δηλαδή, υπερδιπλάσια χρηματοδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη! Αυτή η θετική εξέλιξη, μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να ‘χτίσουμε’ μια νέα γενιά έργων οδοποιίας, για να βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό το επαρχιακό οδικό δίκτυό μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς και υπογραμμίζει:

«Όπως είναι γνωστό, η Π.Ε. Λευκάδας υλοποιεί ήδη σημαντικά έργα στο οδικό δίκτυο, ενώ παράλληλα δρομολογεί νέα. Στόχος μας είναι μέσα από στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ποιοτικό οδικό δίκτυο, που θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επισκεπτών.».