Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 14 μουσειακών φορέων γίνεται το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 14 μουσειακών φορέων γίνεται το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων

Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων/Η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του...