Δήμος Λευκάδας: Ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» και στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»

Δήμος Λευκάδας: Ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» και στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος...