Σεμινάριο εκπαίδευσης νηπιαγωγών του Κέντρου Πρόληψης «Δίαυλος»

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίαυλος» πρόκειται να υλοποιήσει 2ο κύκλο του βιωματικού σεμιναρίου εκπαίδευσης νηπιαγωγών στο υλικό «Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Βασίζεται σε ένα σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία εφαρμογής του είναι η βιωματική προσέγγιση ώστε –περνώντας ευχάριστα- τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και, κυρίως, τα νήπια να ξετυλίξουν ένα ευαίσθητο θέμα και να πάρουν τις απαντήσεις που έχουν ανάγκη.

Ημερομηνίες υλοποίησης: Δευτέρα 11, 18, 25 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2645024248 και στο fax 2645023176 μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου.