Τηλεργασία: Αποζημίωση 28 ευρώ κάθε μήνα σε εργαζομένους

Τον Αύγουστο στον νομό Αττικής οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν εξ αποστάσεως ήταν 122.082, ενώ σε ολόκληρη την υπόλοιπη χώρα ο αριθμός των τηλεργαζομένων ανήλθε μόλις σε 14.002. (SHUTTERSTOCK)

Από τη Ρούλα Σαλούρου

Ελάχιστη αποζημίωση στα 28 ευρώ τον μήνα οφείλουν να καταβάλλουν οι εργοδότες στους εργαζομένους που απασχολούν με τηλεργασία, ορίζει για πρώτη φορά υπουργική απόφαση που εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Σε εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου εργασιακού νόμου, η υπουργική απόφαση καθορίζει το ελάχιστο ποσό για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας. Να σημειωθεί ότι η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η εξ αποστάσεως εργασία – τηλεργασία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είτε κατά την πρόσληψη είτε µε μεταγενέστερη συμφωνία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζομένους είναι:

• Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
• Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
• Για τη συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.

Για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας.

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PwC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας. Ερχεται, δε, σε εφαρμογή του πρόσφατου εργασιακού νόμου που καθόρισε για πρώτη φορά συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις στην περίπτωση της τηλεργασίας. Ξεκαθάρισε, για παράδειγμα, ότι η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών, ενώ κατ’ εξαίρεση, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου για τηλεργασία (εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό λόγο). Βέβαια, αν και κατά τα δύο πρώτα κύματα της πανδημίας του κορωνοϊού υπήρξε μεγάλη αύξηση στη χρήση της τηλεργασίας, πλέον το καθεστώς αυτό χρησιμοποιείται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίας, τράπεζες, αλλά και επιχειρήσεις με εμπορικές δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (Αύγουστος του 2021), μόνο στον νομό Αττικής οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν εξ αποστάσεως ήταν 122.082, ενώ σε ολόκληρη την υπόλοιπη χώρα ο συνολικός αριθμός των τηλεργαζομένων ανερχόταν σε μόλις 14.002.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη χθες, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απευθείας μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο Διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.

Η απόφαση ορίζει επίσης ρητώς ότι η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67), «οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος, ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου».

Τέλος, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.

Να σημειωθεί πάντως ότι, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, με τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για την περίοδο έως τις 6 Δεκεμβρίου, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οφείλουν να καθορίζουν από μόνες τους τον αριθμό των εργαζομένων που θα εργάζονται από το σπίτι και μόνο για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου προτείνεται η παροχή τηλεργασίας.

Πηγή