Σε πέντε κλειδιά θα κατηγοριοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα γίνει η κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων σε κλειδιά, καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση της υπ. Τουρισμού, Eλενας Κουντουρά, που εκδόθηκε πρόσφατα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση προγενέστερες αποφάσεις και ασφαλώς με σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, θεσμοθετήθηκε η δημιουργία ενός συστήματος διαβάθμισης της ποιότητας κάθε καταλύματος, ξενοδοχείων (με βάση σύστημα αστεριών) και ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων (με βάση σύστημα κλειδιών), ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης φορείς πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018 (έχει ήδη δοθεί 12μηνη παράταση, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2017). Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Με βάση την τελευταία υπουργική απόφαση, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη αυτή των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού. Τα κλειδιά αυτά προκύπτουν βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση, καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Χαρακτηριστικά, επισημαίνεται ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια των προσφερόμενων δωματίων (δίκλινο, τρίκλινο κτλ.) τόσο περισσότερα είναι και τα μόρια που συγκεντρώνει το ακίνητο κι επομένως και ο αριθμός των κλειδιών, που μπορεί να εξασφαλίσει.

Αντίστοιχα, για παράδειγμα στις τεχνικές προδιαγραφές, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων σε κτίρια στα οποία δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (π.χ. χρωματισμοί, κουφώματα και κιγκλιδώματα). Επίσης, το κτίριο εντός του οποίου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο πρέπει να έχει αμιγή χρήση ως τέτοιο, πλέον μιας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.

Στόχος της όλης διαδικασίας είναι να καταστεί ευκολότερη και ευκρινέστερη η ποιοτική διαβάθμιση των δωματίων, ώστε να διευκολύνεται και ο ταξιδιώτης/επισκέπτης, κατά τη διαδικασία της επιλογής του μέρους που θα επιλέξει για τη διαμονή του.

Πηγή