Αυτή είναι η πρώτη ιστορία επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο: Γράφτηκε στα ελληνικά και παρουσίαζε πόλεμο στο Διάστημα

Αυτή είναι η πρώτη ιστορία επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο: Γράφτηκε στα ελληνικά και παρουσίαζε πόλεμο στο Διάστημα

Τι σκέφτεστε όταν έρχεται στο μυαλό σας ο όρος «επιστημονική φαντασία»; Για τους πιο πολλούς είναι συνδεδεμένος με εικόνες από τον...