Ενημέρωση σχετικά με τις διακοπές νερού από το Δήμο Λευκάδας

Οι διακοπές στην υδροδότηση που συνέβησαν στις 30 και 31 Ιανουαρίου οφείλονταν στην κατασκευή τμημάτων δύο πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

  • Το τμήμα έργου ύδρευσης που έγινε στη διασταύρωση Πεφανερωμένης και Καποδιστρίου αφορά μέρος του συνολικού έργου που πραγματοποιεί ο Δήμος Λευκάδας για την βελτίωση της υδροδότησης Τσουκαλάδων.
  • Το έργο αποχέτευσης έγινε στο αντλιοστάσιο λυμάτων Αγ. Αντωνίου Λευκάδας και είναι μέρος του συνολικού έργου «Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης πόλης, Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» προϋπολογισμού 158.000 €

Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων τελικά ήταν μεγαλύτερος από τον αρχικά εκτιμηθέντα, λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών.

Μετά τις παρεμβάσεις αυτές, βελτιώνεται η υδροδότηση Τσουκαλάδων και η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.

Από το Δήμο Λευκάδας

Άγιος Αντώνιος Αντλιοστάσιο

Πεφανερωμένης και Καποδιστρίου