Παράταση για τα σεισμόπληκτα κτίρια από το σεισμό της 17ης Νοέμβρη 2015

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/ οικ 3562 /Α321/30-8/2017 ( ΑΔΑ:78ΚΛ465ΧΘΞ-ΠΙΞ) απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 22 Αυγούστου 2018, υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από της 17ης Νοεμβρίου 2015, στις ως άνω περιοχές

1)  για χορήγηση βεβαίωσης καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση,

2)  για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση,

3)  για χορήγηση άδειας επισκευής,

4)  για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης,

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΤΑΣ Λευκάδας, από το οποίο θα δίδονται πληροφορίες για  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ