Διαδικτυακή Ημερίδας του Επιμελητηρίου Λευκάδας με θέμα «Ο τουρισμός του 2021: Η Νέα δομή της Τουριστικής Βιομηχανίας»

Το Επιμελητήριο Λευκάδας σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ο τουρισμός του 2021: Η Νέα δομή της Τουριστικής Βιομηχανίας» «Δημιουργώντας ένα Νέο Μέλλον», το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο Επιμελητήριο Λευκάδας  (τηλ. 2645022381) και e-mail gemi.lefkadachamber@gmail.com, έως την Παρασκευή 26/3/2021, προκειμένου να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος σύνδεσης στην ημερίδα.