Επαγγελματική εκπαίδευση από… ΑΕΙ

Από τον Απόστολο Λακασά

Περί τα 60 διετή προγράμματα σε 11 πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Πρόκειται για τη δομή που ίδρυσε το υπουργείο Παιδείας και στην οποία θα μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με κριτήριο το απολυτήριό τους. Ειδικότερα, στον κλάδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προστέθηκε προ έτους μία νέα δομή. Με το άρθρο 8 του ν. 4521/2018 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) στα ΑΕΙ, τα οποία θα οργανώνουν διετή προγράμματα. Η φοίτηση θα είναι δωρεάν. Οι σπουδαστές τους θα επιλέγονται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του ΚΕΕ. Η φοίτηση θα περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες με ευθύνη του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν. Οι διδάσκοντες θα είναι πανεπιστημιακοί ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, καθώς και προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα ΚΕΕ ιδρύονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας έπειτα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν 60 και πλέον διετή προγράμματα σε 11 πανεπιστήμια στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το υπουργείο δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των διετών προγραμμάτων και εκτιμά ότι τα πρώτα αυτά διετή προγράμματα θα μπορούν να δεχθούν τουλάχιστον 1.500 αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί στην πράξη. Πολλοί πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι η αμιγώς επαγγελματική εκπαίδευση δεν συνάδει με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των ΑΕΙ –άλλωστε αποτελεί ερώτημα το αν οι συμβασιούχοι διδάσκοντες θα κατέχουν διδακτορικό τίτλο, όπως συνάδει με όσους διδάσκουν σε ΑΕΙ–, την ίδια στιγμή που στον ίδιο εκπαιδευτικό κλάδο υπάρχουν τα διετή ΙΕΚ και τα τριετή ΕΠΑΛ με το τέταρτο, προαιρετικό έτος μαθητείας και οι σχολές του ΟΑΕΔ.

Τα ΚΕΕ πρόκειται να «ανταγωνιστούν» τα ΙΕΚ, ενώ έως το 2021 είναι ο χρόνος ζωής των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, που εφαρμόζουν αμιγώς το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο οποίο η διδασκαλία στην τάξη εναλλάσσεται με την εργασία σε κάποια επιχείρηση. ΙΕΚ και Σχολές ΟΑΕΔ προσελκύουν το ενδιαφέρον ακόμη και αποφοίτων ΑΕΙ που λόγω ανεργίας θέλουν να πάρουν μια επαγγελματική εξειδίκευση.

Κεντρική εικόνα: Πολλοί πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι η αμιγώς επαγγελματική εκπαίδευση δεν συνάδει με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των ΑΕΙ. Αλλωστε, αποτελεί ερώτημα αν οι συμβασιούχοι διδάσκοντες θα κατέχουν διδακτορικό τίτλο.

Πηγή