Δήμος Λευκάδας: Νέα τροποποίηση στις ώρες του κοινού

Στα πλαίσια της επικοινωνίας του δημάρχου με τους δημότες, και προκειμένου να αποφεύγονται μετακινήσεις στην έδρα του δήμου, καθιερώνεται κατόπιν έγκαιρης γνωστοποίησης ότι ο Δήμαρχος θα επισκέπτεται για ενημέρωση, συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων τα τοπικά δημοτικά καταστήματα των δημοτικών κοινοτήτων, πρώην δημαρχεία.

Αυτή την Πέμπτη 10/9/2020 από ώρα 10:00 – 14:00, ο Δήμαρχος θα δεχτεί το κοινό στο Δημοτικό Κατάστημα Ελλομένου, στο Νυδρί.

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι αυτονόητη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ