Ο Αγροτικός Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συν/σμος Λευκάδας «ΤΑΟΛ» προσφέρει ακίνητα για πώληση

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συν/σμος Λευκάδας «ΤΑΟΛ» προσφέρει ακίνητα για πώληση

Ο Αγροτικός, Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συν/σμος Λευκάδας «ΤΑΟΛ» προσφέρει για πώληση τα παρακάτω ακίνητα:  1. Κτιριακό συγκρότημα...