Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη,  στις 08-09-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, προκειμένου να πραγματοποιηθεί:

  1. Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Τσιτογιάννης