«Χριστόφορος Βρεττός»: Προκήρυξη βραβείου για το έτος 2019

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας σε συνεργασία με τον κ. Βρεττό Χριστόφορο προκηρύσσει βραβείο για το έτος 2019 για τους πρωτεύσαντες στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 2019-20.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ»

Απονέμεται στους μαθητές ή στις μαθήτριες με την υψηλότερη επίδοση για την εισαγωγή των σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι..Σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο θα ισοκατανεμηθεί μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ :
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ : 1000 €
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ : 300 €
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ : 200 €
Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί έπαινος.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του να έχει καταγωγή από την κοινότητα Αλεξάνδρου.
2. Να είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά το έτος απονομής.
3. Να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. τουλάχιστον 12.00 στην εικοσαβάθμια κλίμακα .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βεβαίωση πρόσβασης που να αναφέρεται η συνολική βαθμολογία ( μόρια ).
2. Πιστοποιητικό καταγωγής γονέων.
3. Ότι ζητηθεί από την επιτροπή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.
2. Εφημερίδα Συλλόγου Αλεξανδριτών Αττικής.
3. Ηλεκτρονικός τύπος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. κ. Βρεττός Χριστόφορος
2. κ. Βρεττός Ευγένιος
3. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας “Οι Σκάροι” .
4. Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξάνδρου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :
Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :
Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας “Οι Σκάροι” .

ΤΡΟΠΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ :
Θα γίνει σε εκδήλωση που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης όλων των όρων του βραβείου.