Δημιουργία κέντρου έρευνας της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού της Καρυάς

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Λευκάδας και η Τοπική Κοινότητα Καρυάς θα δημιουργήσουν σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου της Καρυάς Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας της Λαογραφίας και του Πολιτισμού της Καρυάς και ευρύτερα της ορεινής Λευκάδας.

Ο χώρος δημιουργίας θεωρήθηκε ο πλέον κατάλληλος και για λειτουργικούς αλλά και  συμβολικούς λόγους. Ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται κατάλληλα, για το σκοπό αυτό, μια από τις αίθουσες του πάνω ορόφου του ιστορικού αυτού κτηρίου.

Αρχίζουμε με τη συγκέντρωση των τεκμηρίων του χωριού μας όπως αυτή αποτυπώνεται σε έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό, σε ηλεκτρονικό υλικό, σε μαρτυρίες, προικοσύμφωνα και άλλα ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δραστήριου εργαστηρίου έρευνας του τοπικού μας πολιτισμού που θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και την ευθύνη όλων μας απέναντι στην ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συγχρόνως θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επεξεργάζεται επιστημονικά και να ερευνά την Ιστορία και τις παραδόσεις της περιοχής μέσα από αξιόπιστες γραπτές πηγές.

Απευθυνόμαστε σε άτομα και υπηρεσίες, στους κατοίκους της Καρυάς και σε οποιονδήποτε διαθέτει αρχεία ή διάσπαρτο τεκμηριωτικό υλικό της ιστορίας του χωριού και της ευρύτερης περιοχής να το καταθέσει, με την πεποίθηση ότι συμβάλλει στην πραγματοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού έργου.

Τον σχεδιασμό και την οργάνωση αυτού του αξιόλογου εγχειρήματος έχει αναλάβει εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας ο πρώην πρόεδρος του χωριού και νυν Δημοτικός Σύμβουλος, υπεύθυνος για το χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Καρυάς, κ. Ευστάθιος Βλάχος, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στην ίδρυση αλλά και στη λειτουργία του Κέντρου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6985906658, κ. Ευστάθιος Βλάχος

2645360500, τηλεφωνικό κέντρο Δήμου Λευκάδας

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ