Ομόνοια, Αθήνα, 1953, © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Ομόνοια, Αθήνα, 1953, © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Πρωτοχρονιά, Αθήνα, 1948 © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Πρωτοχρονιά, Αθήνα, 1948 © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Κάλαντα . Αθήνα, 1950-60 © Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου - Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Κάλαντα . Αθήνα, 1950-60 © Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου – Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Η βιτρίνα του καταστήματος Κατράντζος-Σπορ, Αθήνα, 1967 © Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου - Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Η βιτρίνα του καταστήματος Κατράντζος-Σπορ, Αθήνα, 1967 © Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου – Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Κάλαντα στον ηλεκτρικό, Αθήνα, 1953 © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Κάλαντα στον ηλεκτρικό, Αθήνα, 1953 © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης

Κεντρική εικόνα:  Οδός Σταδίου, Αθήνα, δεκαετία 1960
© Κώστας Μπαλάφας, Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη