Καθαρίζουμε τη Νικιάνα, συμμετοχή στον πανελλήνιο καθαρισμό «Let’s do it Greece»

Την Κυριακή 2 Απριλίου ο Σύλλογος Επαγγελματιών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το Τοπικό συμβούλιο συμμετέχουν στον πανελλήνιο καθαρισμό Let’s do it. Μαζευόμαστε στις 09:30 στο λιμάνι και καθαρίζουμε την Νικιάνα. Φέρνουμε μαζί μας γάντια και χορτοκοπτικό μηχάνημα όποιος διαθέτει.

Επίσης ο Σύλλογος Επαγγελματιών σε συνεργασία με την ομάδα ανακύκλωσης Λευκογαία θα συλλέξουν στο λιμάνι (10-12) άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αδειάζουμε λοιπόν τις αποθήκες από όλες τις παλαιές συσκευές και βοηθάμε το περιβάλλον.