Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά να είναι βιώσιμες και να εξασφαλίζουν στο διηνεκές αφενός υγιή διατροφή, αφετέρου ευημερία στις αλιευτικές κοινότητες. Η εφαρμογή του Κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας οδηγεί στην Οικοσυστημική Προσέγγιση στην Αλιεία (EAF), η οποία αποτελεί μια διαδικασία διαχειριστικών σχεδίων (risk based) τα οποία όμως καλύπτουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, όπου λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο οι οικολογικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, αλλά και οι ανθρώπινες και κοινωνικές συνιστώσες. Σύμφωνα με τον ορισμό του FAO στην οικοσυστημική προσέγγιση η αλιεία θα πρέπει να σχεδιάζεται, να αναπτύσσεται και να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει τις πολλαπλές ανάγκες και επιθυμίες των κοινωνιών και ποτέ να μην διακινδυνεύει το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να ωφελούνται από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που το θαλάσσιο οικοσύστημα παρέχει. Σήμερα τα περισσότερα αποθέματα της Μεσογείου βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Άμεσα λοιπόν απαιτούνται μέτρα ώστε τα αποθέματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση. Στην iSea αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλιείας για τον ελληνικό χώρο στοχεύουμε στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την έρευνα και την εφαρμογή της λήψης μέτρων αλλά και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τα πιστοποιημένα προϊόντα φέρουν στις συσκευασίες τους οικο-σημάνσεις (ετικέτες) που δηλώνουν ότι το προϊόν έχει παραχθεί με ορθές πρακτικές ενώ παράλληλα διασφαλίζει στο καταναλωτή τη προέλευσή του προϊόντος που καταναλώνει. To 2005 τα πιστοποιημένα αλιεύματα αποτελούσαν μόνο το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 14% με το συνολικό κέρδος της βιομηχανία πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 11.5 δις δολάρια, εμφανίζοντας τάσεις αύξησης 10 φορές μεγαλύτερες από τη συμβατική αγορά αλιευμάτων.
3
Η Ισλανδία χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο αλλά αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων της, στηριγμένο αποκλειστικά στην επιστημονική γνώση, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των αλιευμάτων από την υπεραλίευση και την εξάντληση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως τόσο η ίδρυση της Iceland Responsible Fisheries όσο και το αίτημα της έναρξης των πιστοποιήσεων στην Ισλανδία ήταν πρωτοβουλία της ίδιας της αλιευτικής βιομηχανίας. Μέτοχοι λοιπόν στην Ισλανδική Εταιρεία Υπεύθυνης Αλιείας είναι οι ίδιοι οι αλιείς, οι ενώσεις και οι εταιρείες τους.

Το Φλεβάρη του 2017 η iSea ταξίδεψε μαζί με την Fair Trade Hellas στην Ισλανδία για μια εξαήμερη επίσκεψη. Η Ισλανδία ένα αρκετά μεγάλο νησί αλλά πολύ αραιοκατοικημένο, βρίσκεται στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, σε μία από τις πιο παραγωγικές θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη με σημαντικά αποθέματα ψαριών.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ενδυνάμωση γνώσης σε θέματα βιώσιμης και  πιστοποιημένης αλιείας» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το «Είμαστε όλοι Πολίτες» που διαχειρίζεται το Ίδρυμα  Μποδοσάκη. Σκοπός του ήταν η ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και  τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης αλίευσης  και πιστοποίησης των αλιευτικών προϊόντων με την  Ισλανδική εταιρία-πρωτοπόρο Iceland Responsible  Fisheries.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις στα γραφεία τόσο  της Iceland  Responsible Fisheries, όσο και της Islandsstofa (εταιρεία για το marketing των  προϊόντων βιώσιμης/ πιστοποιημένης αλιείας της Ισλανδίας στις αγορές του εξωτερικού) στο  Reykjavík όπου έγινε ανταλλαγή  τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα πιστοποίησης στόλων, αλιευμάτων, δίκαιης εργασίας και  marketing, σχολιάστηκαν οι σημαντικές  διαφορές μεταξύ της αλιείας των δύο χωρών και συζητήθηκαν πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ iSea, Iceland Responsible Fisheries και Fair Trade Hellas.

Στο επόμενο διάστημα η iSea μαζί με την Fair Trade Hellas σχεδιάζουν δράσεις για την ενημέρωση του ελληνικού κοινού σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν.

Φωτογραφικό υλικό απο την πρωτοβουλία θα βρείτε εδώ.

Συνεργασίες

fairtradeiceland    logo small

Χρηματοδότης

allcitizens

Οι συμμετέχοντες

16729449 741261439381062 7111802300279293758 n 1

Απο αριστερά προς τα δεξιά: Καλλιόπη Γαρυφάλλη (FairTrade Hellas), Hrefna Karlsdóttir (IRF), Ιωάννης Γιώβος (iSea), Finnur Garðarsson (IRF), Βαγγέλης Παράβας (iSea)