Εθελοντική αιμοδοσία στην Νικιάνα

Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Η ανάγκη για αίμα είναι καθολική και παγκόσμια, ωστόσο μόνο λίγες χώρες έχουν την επάρκεια που χρειάζονται. Η Ελλάδα, μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας συγκεντρώνει περίπου το 60% του αίματος που έχει ανάγκη. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ώστε να αυξηθεί η εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα μας οφείλει να διευρυνθεί αλλά και να γίνει πιο στοχευμένη.

Μια ωραία πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «οι Σκάροι» και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, καθώς την Κυριακή 23 Οκτώβρη διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Αγροτικό Ιατρείο Νικιάνας. Οι ώρες της αιμοδοσίας είναι από τις 9:30 ως τις 15:30.