Βιολογία – Νέος δρόμος για την εξέλιξη: Το μιτοχονδριακό DNA «τρυπώνει» στο ανθρώπινο γονιδίωμα και το αλλάζει

Βιολογία – Νέος δρόμος για την εξέλιξη: Το μιτοχονδριακό DNA «τρυπώνει» στο ανθρώπινο γονιδίωμα και το αλλάζει

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν ότι αν και συμβαίνει σπάνια – σε ένα παιδί στα 4.000 που γεννιούνται – ένα μέρος του γενετικού...