Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από το Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας «Δίαυλος»

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λευκάδας «Δίαυλος», αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης (2-16 Νοεμβρίου 2021), το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια του νομού. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον Covid-19. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κ.Π. 264524248.

——————————————————————————————————————————————————————

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λευκάδας «Δίαυλος», ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των εκπαιδευτικών για υποστήριξη στην υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διοργανώνει σεμινάριο στο εκπαιδευτικό υλικό «Εφηβεία και Σεξουαλικότητα», στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης (Στρ. Τσέγιου 9 – 1ος όροφος), τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον Covid-19. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων, που υλοποιούν ή πρόκειται ως το τέλος του έτους να ξεκινήσουν την υλοποίηση της θεματικής ενότητας «Γνωρίζω το Σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση». Δηλώσεις συμμετοχής ως τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κ.Π. 2645024248.

Η Επιστημονική ομάδα του Κ.Π. «Δίαυλος»