Μούμια 4 χιλιετιών ανατρέπει όσα γνώριζαν έως τώρα οι επιστήμονες – «Ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε τα βιβλία»

Μούμια 4 χιλιετιών ανατρέπει όσα γνώριζαν έως τώρα οι επιστήμονες – «Ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε τα βιβλία»

Η υψηλή τέχνη της μουμιοποίησης ήταν ιδιαζόντως εξελιγμένη περίπου μία χιλιετία πριν απ’ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες. Oι αρχαίοι...