Δήμος Λευκάδας: Αποκατάσταση μέρους της δημοτικής οδού Βλυχό-Χαραδιάτικα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο, κ. Λεωνίδα Δρακάτο, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ-ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», με προϋπολογισμό 14.250,01€.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες επισκευής τμήματος του κεντρικού δρόμου που οδηγεί από το Βλυχό στα Χαραδιάτικα, στη θέση “Μελιούς”.  Στη θέση αυτή, η αργολιθοδομή που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του δρόμου έχει αποδιοργανωθεί, με αποτέλεσμα η καθίζηση του οδοστρώματος να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι σε περίπου 30 μέτρα της οδού επί 3,70μ. Θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη αργολιθοδομή και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για την διάνοιξη νέων θεμελίων. Θα κατασκευαστεί νέα αργολιθοδομή μήκους 30μ, ύψους 1,90μ. και πάχους 0,50μ., και  δύο σενάζ ύψος ενός μέτρου, για την ενίσχυσή της. Το έρεισμα της οδού θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί δομικού πλέγματος. Τέλος, θα αποκατασταθεί το κατάστρωμα της οδού και θα πραγματοποιηθεί διάστρωση με ισοπεδωτική στρώση ασφάλτου κυμαινόμενου πάχους, και στην συνέχεια με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ