Δήμος Λευκάδας: Δημοπράτηση του έργου για την Αποπεράτωση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ιστορική ημέρα για την πολιτιστική ζωή του τόπου μας η δημοπράτηση του έργου για την Αποπεράτωση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας».

Με την από 27/08/21 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου μας, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ο καθορισμός  ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με τελικό προϋπολογισμό  6.450.000,00€. Η ημερομηνία δημοπράτησης ορίσθηκε η 12-10-2021  ημέρα Τρίτη, και αποσφράγισης των προσφορών η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή.   

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει, την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του Κλειστού Θεάτρου δυναμικότητας 452 θεατών συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που περιγράφονται στον Έλεγχο Στατικής Επάρκειας του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας,  καθώς και η ολοκλήρωση και συμπλήρωση των εργασιών του Περιβάλλοντα χώρου συνολικά, μέσα στις οποίες εντάσσεται και η κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου με τα συνοδά του έργα. Η συνολική έκταση του προς διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου, συμπεριλαμβανομένου και του Ανοιχτού Θεάτρου, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 7.000τμ και του χώρου στάθμευσης σε 4250τμ, χωρητικότητας 170 οχημάτων. Η χωρητικότητα του Ανοιχτού Θεάτρου θα είναι 848 άτομα, με δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων εκατό (100) θέσεων στις πλάγιες απολήξεις της κερκίδας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού του Ανοιχτού Θεάτρου προβλέπεται η διαμόρφωση επιπλέον WC στο υπόγειο του κτιριακού συγκροτήματος.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Ιονίου, η «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   Ήρθε η ώρα για ένα έργο καθηλωμένο για πάνω από 15 χρόνια, επιτέλους να ολοκληρωθεί.  Έπειτα από καθολική απαίτησή σας, η δημιουργία αυτού του τοποσήμου, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξη του πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας, καθώς και της ψυχαγωγίας στους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ