Π.Ε. Λευκάδας: Έναρξη εργασιών για το έργο Καλαμίτσι – Χορτάτα – Μανάσι – Νικολή – Αγ. Πέτρος, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ

Δελτίο Τύπου

Σε εξέλιξη βρίσκεται σειρά σημαντικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, καθώς ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από Οικισμός Καλαμιτσίου – Χορτάτων – Μανάσι – Νικολή έως Άγ. Πέτρο», συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

«Ένα σημαντικό και ουσιαστικό έργο για την ορεινή Λευκάδα βρίσκεται σε στάδιο εκτέλεσης. Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών μας ανέμεναν πάρα πολύ μια τέτοια παρέμβαση, που θα επιλύσει χρόνια προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Αλήθεια είναι ότι απαιτήθηκε και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, από την εκπόνηση της μελέτης έως και να φέρουμε εις πέρας όλες τις διαδικασίες. Το κέρδος όμως είναι το αποτέλεσμα, που μας δικαιώνει, αλλά και η αναγνώριση της προσπάθειας μας απ’ όλους. Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας συνεχίζει να βαδίζει σταθερά και με την χαρακτηριστική της συνέπεια» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς.

Το έργο «Αποκατάσταση – Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από Οικισμός Καλαμιτσίου – Χορτάτων – Μανάσι – Νικολή έως Άγ. Πέτρο», με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, και υλοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με Ανάδοχο την «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε διάφορα σημεία οδικού άξονα. Σε κάποια σημεία θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης/επισκευής των βλαβών και των φθορών που παρουσιάζουν τα υφιστάμενα τεχνικά έργα του δρόμου, ενώ σε άλλα σημεία θα κατασκευαστούν καινούργια. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες:

  • αντιμετώπισης κατολισθήσεων [τοιχία αντιστήριξης των πρανών και συρματοκιβώτια (σαρζανέτ)],
  • αντιμετώπισης καθιζήσεων του οδοστρώματος [τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος, τσιμεντόστρωση και νέα ασφαλτικά ταπητίδια]
  • αντιμετώπισης των απορροών υδάτων [πλευρικοί τάφροι, φρεάτια και σωληνωτά]
  • βελτίωσης της οδικής ασφάλειας [επούλωση οπών του οδοστρώματος, νέες ασφαλτοστρώσεις, κοπή κλαδιών, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση].

Δείτε στιγμιότυπα από την εξέλιξη των εργασιών σε διάφορα σημεία του τμήματος Χορτάτα – Μανάσι: