Έκθεση Μοντέρνου Μωσαϊκού στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, διοργανώθηκε από τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης, η ανταλλαγή νέων με τίτλο “Connect, Art of Stone and Mosaic”. Στην εν λόγω ανταλλαγή συμμετείχαν νέοι (συμπεριλαμβανομένων νέων με ειδικές ανάγκες) από τέσσερις διαφορετικές χώρες( Ελλάδα, Ισπανία, Εσθονία και Πολωνία) και δημιούργησαν ψηφιδωτά έργα τέχνης με την καθοδήγηση των ειδικών εκπαιδευτών και συμβούλων. Σκοπός του προγράμματος ήταν να ενθαρρύνουμε τους νέους στην ενεργό κοινωνική συμμετοχή και στην προσωπική ανάπτυξη μέσω της συλλογικής προσπάθειας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανταλλαγής , πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια έκθεση Μοντέρνου Μωσαϊκού, που περιλαμβάνει τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των νέων με βασική θεματολογία τους την κοινωνική ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πρόκειται να πραγματοποιηθούν,σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης,  την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:00μ.μ. στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

Η έκθεση θα παραμείνει στο χώρο της Βιβλιοθήκης από τις 12/9 μέχρι 15/9 πρωί (ώρες λειτουργίας 10:00π.μ.-13:00μ.μ και 18:00μ.μ-21:00μ.μ).