Ανακατασκευή των παιδικών χαρών Λυγιάς και Βασιλικής

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 60.000€. Πρόκειται για την ανακατασκευή δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Λυγιά (στο λιμάνι) και στη Βασιλική.

Οι εργασίες που προβλέπονται για τις παιδικές χαρές αφορούν:
• την τοποθέτηση νέων οργάνων με τα απαραίτητα δάπεδα ασφαλείας,
• την τοποθέτηση κρήνης, πληροφοριακής πινακίδας, καθιστικών και καλαθιών απορριμμάτων,
• την εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου,
• την αντικατάσταση και βελτίωση της περίφραξης,
• την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για τα υφιστάμενα δέντρα (στην παιδική χαρά της Βασιλικής).

Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση και η χρήση των χώρων από ΑΜΕΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ