Δήμος Λευκάδας: Ανακοίνωση για το κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης

Σύμφωνα με την αριθμ. 358/21-11-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου Ύδρευσης-Αποχέτευσης στον Δήμο Λευκάδας, τα εισοδηματικά κριτήρια (δικαιολογητικά) που το διέπουν θα πρέπει να βεβαιώνονται κάθε νέο έτος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η παροχή του Κοινωνικού Τιμολογίου και χωρίς άλλη ειδοποίηση οι υπόχρεοι θα μεταβαίνουν αυτόματα στο τιμολόγιο της παροχής που υπήρχε προ της ένταξης.

Από το Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Λευκάδας