Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην Τακτική Συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2019.
  • Την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019».
  • Την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019.
  • Την διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούν το κτηματολόγιο.
  • Την αποδοχή πίστωσης ποσού 120.700,00€ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Την αποδοχή χρηματοδότησης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €), από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕΔΙ), για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων».
  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00€ και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  • Την αποδοχή πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
  • Την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ΠΟΣΟΥ 270.000€.

Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ