Έγκριση χρηματοδότησης για την τοποθέτηση πιλάρ και ηλεκτροφωτισμού σε λιμάνια του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Έγκριση χρηματοδότησης για την τοποθέτηση πιλάρ και ηλεκτροφωτισμού σε λιμάνια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Εγκρίθηκε η ένταξη χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας “Προμήθεια και...