Αποφάσεις 36ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην Τακτική Συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2018, συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Την αποδοχή χρηματοδότησης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση του έργου «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες»
  • Την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 400,00 €.
  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 000,00€.
  • Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δραγάνου στον Σύλλογο απανταχού Δραγανιτών ” Η Υπαπαντή του Κυρίου” και τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πόρου στον Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό-Περιβ/κο – Αθλητικό – Επιμορφωτικό – Τουριστικό Σύλλογο – Όμιλο Πόρου “Ο ΠΥΡΓΟΣ”.
  • Την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.
  • Την έγκριση μελετών και τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» με την ένταξη δύο νέων υποέργων «Ράμπα Πρόσβασης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου» & «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς εξυπηρέτηση του υποέργου ‘’Ράμπα Πρόσβασης Ε/Γ/ Ο/Γ πλοίου’’».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ