Έγκριση χρηματοδότησης για την τοποθέτηση πιλάρ και ηλεκτροφωτισμού σε λιμάνια του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Εγκρίθηκε η ένταξη χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας “Προμήθεια και Εγκατάσταση ιστών φωτισμού στο λιμάνι Νικιάνας και πίλαρ σκαφών στα λιμάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου”, προϋπολογισμού 100,000€.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Στο Λιμάνι Νικιάνας θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού στον λιμενοβραχίονα και θα αντικατασταθεί το παλαιό δίκτυο φωτισμού με νέο. Επίσης θα τοποθετηθούν 6 πυργίσκοι παροχής ρεύματος – νερού για την εξυπηρέτηση των σκαφών.
2. Στο Λιμάνι Λευκάδας προβλέπεται η τοποθέτηση 5 ακόμη πυργίσκων σκαφών σε επέκταση προηγούμενης μελέτης εγκατάστασης ίδιων πυργίσκων.
3. Στο Λιμάνι Περιγιαλίου προβλέπεται η τοποθέτηση 7 ακόμη πυργίσκων σκαφών σε επέκταση προηγούμενης μελέτης εγκατάστασης ίδιων πυργίσκων.

Στόχος, του έργου αυτού, είναι η δημιουργία υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των λιμανιών του Δήμου Λευκάδας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ