Τρία ελληνικά νησιά καινοτομούν κατά της λειψυδρίας

Στη Λέσβο θα ποτίζουν τα χωράφια με υγρά απόβλητα και στη Μύκονο με βρόχινο νερό. Το νέο πρόγραμμα που ξεκινά από τα ελληνικά νησιά  

Από την Αθηνά Λεβέντη

Ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, φέρνει οικολογικότερους τρόπους διαχείρισης του νερού της βροχής, της θάλασσας, ακόμα και των λυμάτων. Και όλο το σχέδιο ξεκινά από τρία ελληνικά νησιά.

Στη Λέσβο οι καλλιέργειες θα ποτίζονται με υγρά απόβλητα. Στη Μύκονο το βρόχινο νερό που θα συλλέγεται από τις ταράτσες, θα προορίζεται για οικιακή χρήση. Και στην Τήνο, όλα τα παραπάνω  θα γίνονται με νερό από τη θάλασσα.

Οι καινοτόμες μέθοδοι για μια πιο σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα υλοποιηθούν μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HYDROUSA, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Horizon 2020». Στα σχέδιά περιλαμβάνονται η διαχείριση των λυμάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων υδάτων, του θαλάσσιου νερού και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η υλοποίησή του θα ξεκινήσει από τα τρία ελληνικά νησιά με προοπτική να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου που πλήττονται από λειψυδρία.

Πηγή