Αποφάσεις συνεδρίασης 21ης Μαρτίου της οικονομικής επιτροπής Δήμου Λευκάδας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Η έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 19.917,88€.

• Η έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ “ΓΚΙΟΚΑ”)» προϋπολογισμού 25.000,00€.

Από το Δήμο Λευκάδας