Ενημέρωση για τους επιπλέον κλάδους που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS από τον Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

Ενημέρωση για τους επιπλέον κλάδους που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS από τον Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

O Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας ενημερώνει για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στους επιπλέον 58 κλάδους που υποχρεούνται από...