Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την απευθείας ανάθεση εργασίας «Περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων»

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την απευθείας ανάθεση εργασίας «Περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων»

2η Ανακοίνωση Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας «περισυλλογή και σταυλισμό ανεπιτήρητων παραγωγικών...