Δήμος Λευκάδας: Ανάθεση εργασίας «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Δήμος Λευκάδας: Ανάθεση εργασίας «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας «περισυλλογή και σταυλισμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» των...