Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από 5/03 έως 11/3/2018

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα.

Η πληροφορία της εβδομάδας:

Την Πέμπτη (8/3) ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το  «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» , όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι είναι απαραίτητα:1) Η κυριότητα του ακινήτου,2) οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet,3) η νομιμοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων 4) και το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την χαμηλή ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Επιλέξιμη είναι μια κατοικία εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια, υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη και έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω :

 

ΛΕΥΚΑΔΑ
v ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
v ΙΑΤΡΟ(ΠΑΘΟΛΟΓΟ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)  

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 30 Ιουνίου 2019

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής

v  Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

v  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

v  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

v  Προηγούμενη και βεβαιωμένη προϋπηρεσία

v  Αντιγραφή των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (κα Αγγέλου Όλγα)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ  η δυνατότητα έκδοσης Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον εξωτερικό συνεργάτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26453 60517 (κα. Αγγέλου – ΔΕΠΟΚΑΛ)

 

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 5 Μαρτίου 2018

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ
v ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 30 Ιουνίου 2019

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ

v  Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

v  Προηγούμενη και βεβαιωμένη προϋπηρεσία

v  Αντιγραφή των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (κα Αγγέλου Όλγα)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ  η δυνατότητα έκδοσης Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον εξωτερικό συνεργάτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26453 60517 (κα. Αγγέλου – ΔΕΠΟΚΑΛ)

 

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 5 Μαρτίου 2018

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ
v 8.166 μόνιμες θέσεις στους Δήμους

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της

αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε :

www.asep.gr

3K/2018

Στην πόλη της Λευκάδας.
v ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή απασχόληση

Μάιο- μέσα Οκτωβρίου

2 φορές την εβδομάδα

(Τετάρτη και Κυριακή)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Κάτοχος ΙΧ

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973864516

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Κονιδάρη Νικολέτα

Τρις ενοικιαζόμενες βίλες στον Μικρό Γιαλό στον Πόρο Λευκάδας.
v ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πτυχίο ανάλογης σχολής

v  Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Θα εκτιμηθεί επιπλέον ξένη γλώσσα

v  Άριστη γνώση Η/Υ

Ξενοδοχειακών προγραμμάτων

Office ,Internet

v  Ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες

v  Ευγένεια

v  Πελατοκεντρική προσωπικότητα

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944628338

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

AVISLEFK@OTENET.GR

 

Ξενοδοχείο στην Λευκάδα.
v ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

1η Μαΐου- 30 Οκτωβρίου

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937015995

Βίλες στα Σύβοτα Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

 

Αρχές Μαΐου- μέσα Οκτωβρίου

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944355214

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Καββαδάς Γιώργος

Ξενοδοχείο “Captain Stavros ” στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

Εποχιακή απασχόληση

Μάιο- Σεπτέμβρη

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6985717413

 

Εστιατόριο “Πιπεριά” στο κέντρο της Πόλης της Λευκάδας.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τηλ. Επικοινωνίας:

6936149600

Παραλιακή καφετέρια στην πόλη της Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6979914413

Ξενοδοχείο στην Νικιάνα Λευκάδας.
v ΨΗΣΤΗΣ Μάιο- Σεπτέμβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 30 ετών

v  Ειδικότητα στο Berger

v  προϋπηρεσία

v  όρεξη για δουλειά

v  παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:

6975468969

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

fatboyslefkas@gmail.com (επισύναψη φωτογραφία)

 

Μπεργκεράδικο στην Βασιλική Λευκάδας.
v ΜΠΑΡΙΣΤΑ  

 

Εποχιακή απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944246200

Snack-bar στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΜΑΓΕΙΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942643977

Ώρες επικοινωνίας(12:00-13:00)

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

vasilikihotels@gmail.com

 

Όμιλος ξενοδοχείων στην Βασιλική Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942643977

Ώρες επικοινωνίας(12:00-13:00)

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

vasilikihotels@gmail.com

 

Όμιλος ξενοδοχείων στην Βασιλική Λευκάδας.
v ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή απασχόληση

Μάιο-αρχές Σεπτέμβριο

Μερική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944745568

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Αλέξης

 

Μικρή μονάδα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων “Brunello Apartments” στον Άγιο-Ιωάννη Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Επιθυμητή η γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973860959

26450 21809

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Κούρτη Ουρανία

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Φρύνι Λευκάδας.
v ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Γνώση Η/Υ

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932382038

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση

info@happy-land.gr

 

Ξενοδοχείο στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΑΡ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932382038

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση

info@happy-land.gr

 

Ξενοδοχείο στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ(2) Εποχιακή απασχόληση

15 Μαΐου- 4 Οκτωβρίου

Απαραίτητα προσόντα:

v  Τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

69775 74295

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

ioanna_fetsi@yahoo.gr.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Φέτση Ιωάννα

 

Εποχιακή Επιχείρηση η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας
v ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ Εποχιακή απασχόληση

15 Μαΐου- 4 Οκτωβρίου

Τηλ. Επικοινωνίας:

69775 74295

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

ioanna_fetsi@yahoo.gr.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Φέτση Ιωάννα

 

Εποχιακή Επιχείρηση η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Ιούνιο-Σεπτέμβρη

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974313957

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Ασπασία

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Νικιάνα Λευκάδας.
v ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α

 

Εποχιακή απασχόληση

Μάιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Εμπειρία

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974313957

 

 

“Apico Cafe” στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.

 

v ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ         

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

Εποχιακή απασχόληση

Ιούνιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

v  Παρέχεται διατροφή

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977229590

 

 

Ταβέρνα στη Νικιάνα Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Ιούνιο-Σεπτέμβρη

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974313957

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Ασπασία

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Νικιάνα Λευκάδας.
v ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α

 

Εποχιακή απασχόληση

Μάιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Εμπειρία

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974313957

 

 

“Apico Cafe” στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.

 

v ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ         

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

Εποχιακή απασχόληση

Ιούνιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

v  Παρέχεται διατροφή

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977229590

 

 

Ταβέρνα στη Νικιάνα Λευκάδας.
v ΟΔΗΓΟΣ Μόνιμη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 35 ετών

v  Δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450 25258

Μάντρα με οικοδομικά υλικά στην περιοχή της Λευκάδας.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία στην αρτοποιεία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 71247

Αρτοποιείο “Ο ΚΑΛΟΣ” στη Λυγιά Λευκάδας.

 

v ΜΑΓΕΙΡΑΣ Απαραίτητα προσόντα:

v  Ειδικότητα στην Ιταλική κουζίνα

(μακαρονάδες, ριζότο, θαλασσινά

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974502641

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Μάιο- Σεπτέμβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50ετών

v  Γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974510392

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Καλλιόπη Βάγια

Ενοικιαζόμενα δωμάτια “ Vagias Studios ” στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
v ΥΠΑΛΛΗΛΟ Εποχιακή απασχόληση

Μάιο- Σεπτέμβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα ΙΧ

v  Προϋπηρεσία

v  Γνώση αγγλικών

v  Έως 40 ετών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6936209415

6985848532

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Ένδικα Βαν- Τειλ

Mini Market στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
v             ΚΟΠΕΛΑ Εποχιακή απασχόληση

22 Μαρτίου-10 Οκτωβρίου

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 40ετών

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6980722308

Κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων “ Η ΓΕΥΣΗ ” στην κεντρική αγορά της Λευκάδας.
v ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ Πλήρης απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Βασικές γνώσεις κοκτέιλ

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977080901

Καφετέρια στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Δίμηνη απασχόληση

(Φεβρουάριος-Απρίλιος)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Τρίψιμο

v  Βάψιμο

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 23193

6974389900

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Μπατιστάτος Παναγής.

Εταιρεία Ιστιοπλοϊκών Σκαφών“Sailing Ionian Sea” στην Μαρίνα Λευκάδας.
v ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αντικειμένου

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973924926

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Μακαρούνης Δημήτρης

Συνεργείο στην πόλη της Λευκάδας.
v ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Άνω των 25 ετών

v  Αντίστοιχη εμπειρία (κυρίως στο θέμα φαγητού)

v  Πολύ καλή γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6983801210

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Παλυβός Κωνσταντίνος

Καφέ “V3 café Bistro ” στην πόλη της  Λευκάδας.
v ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ,

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ,

ΜΑΓΕΙΡΑ,

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία.

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944374599

26450 23193

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κα. Γαντζία Αικατερίνη

Ξενοδοχείο “Lefkas Hotel ” στην πόλη της  Λευκάδας.
v ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  30 έως 50ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Εμπειρία

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937022271

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@basilico-restaurant.gr

 

Εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Απαραίτητα προσόντα:

v  Εσωτερική

v  Σοβαρή

v  Υπεύθυνη

v  Χωρίς υποχρεώσεις

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977704085

Φροντίδα ηλικιωμένου ζευγαριού (όχι κατάκοιτοι) και οικιακές εργασίες (μαγείρεμα- καθάρισμα) στην περιοχή της Λευκάδας.
v         ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Κατώτερο δίπλωμα πηδαλιούχου

v  Εμπειρία στα ταχύπλοα

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

69322020288

Θαλάσσιο ταξί στην Λευκάδα.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΑΝΤΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Μάιο-Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Δίπλωμα οδήγησης

Τηλ. Επικοινωνίας:

6931149387

6934865342

Συνεργείο καθαρισμού στην περιοχή της Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Ιούνιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6947616321

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Στάθης

Ενοικιαζόμενα δωμάτια “Villa Stathis” στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
v ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

v  Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ στη διοίκηση και τον τουρισμό

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944585911

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

cv@greenmotion.gr

 

Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην πόλη της Λευκάδας.
v ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ  

Εποχιακή απασχόληση

Μάιο-Σεπτέμβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Εμπειρία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972300407

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@vassiliki.net

 

Ξενοδοχείο “Odeon” στην Βασιλική Λευκάδας.

 

v ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Απόφοιτος σχολής

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948372960

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σκλαβενίτη Ζωή

Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο “ΚΑΡΑΛΗΣ” στο Βλυχό Λευκάδας.
v ΑΡΤΟΠΟΙΟ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948372960

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σκλαβενίτη Ζωή

Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο “ΚΑΡΑΛΗΣ” στο Βλυχό Λευκάδας
v ΠΩΛΗΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  25-35 Ετών

v  Γνώση αγγλικών

v  Καλή χρήση Η/Υ

v  Δίπλωμα ΙΧ

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

armatasg@otenet.gr

 

Επιχείρηση εμπορίας ποτών στο Νυδρί Λευκάδας.
v ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ  

 

 

Πρώτη Μάιου- 15 Οκτώβρη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610 642009

2610640616

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@crystalwaters.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Βάσω Πουλίδα

 

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην Νικιάνα Λευκάδας.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΡΕΣΕΨΙΟΝ,ΜΠΑΡ,

ΣΕΡΒΙΣ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ,ΜΑΓΕΙΡΑ)

 

 

 

Πρώτη Μάιου- 15 Οκτώβρη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610 642009

2610640616

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@crystalwaters.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Βάσω Πουλίδα

 

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην Νικιάνα Λευκάδας.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Μάιο-15 Οκτώβρη

 

Οκτάωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
v ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Ιούλιο-Σεπτέμβρη

 

Τετράωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1