Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

− Την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» στον Δήμο Λευκάδας προυπολογισμού 237.336,00€
− Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας.
− Την δωρεάν παράταση της παραχώρησης της πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας στο Επιμελητήριο μέχρι 15.01.2018 στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

Από τον Δήμο Λευκάδας