Καλοκαιρινά δρομολόγια Μεγανησίου
ΙΟΝΙΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ Ν.Ε.
Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ
Δρομολόγια Νυδρί-Μεγανήσι
Από 01/07/2017 έως 10/09/2017
Aναχωρήσεις
Νυδρί      Βαθύ     Σπηλιά
07:00    07:35     07:50
12:15    13:00     12:45
14:00        –        14:30
19:00       –         19:30