Συνάντηση στο ΕΤΕΑΝ με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λευκάδας, πραγματοποιήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας συνάντηση στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σκιαδαρέσης, ο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γαλιατσάτος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μπάστας, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιάτσος.

Η συνάντηση αφορούσε την πρόταση του Επιμελητηρίου Λευκάδας σχετικά με την δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που θα έχει ως στόχο την χορήγηση μικροδανείων και εγγυητικών επιστολών στις μικρές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των τριών φορέων (Περιφέρεια, Επιμελητήριο, ΕΤΕΑΝ) στην κατεύθυνση της προοπτικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΕΤΕΑΝ για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ανταλλαγή απόψεων έγινε και για την δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που θα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις μικρές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Αναλύθηκε επίσης πως το ΕΤΕΑΝ μπορεί να συμβάλει στην πρόσβαση των νησιωτικών επιχειρήσεων σε τραπεζικά κεφάλαια και στη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος αποκλειστικά για τις νησιωτικές περιοχές, αξιοποιώντας προτάσεις επιμελητηρίων, φορέων κλπ. Επίσης σε συνεργασία του ΕΤΕΑΝ και της ΠΙΝ με τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) εξετάζονται τρόποι άμεσης στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σκιαδαρέσης ως εκπρόσωπος του ΕΟΑΕΝ στην Περιφέρεια μας, ευχαριστεί και δημόσια τον κο Περιφερειάρχη που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λευκάδας, που μόνο όφελος θα έχει για τις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης