Ανταλλαγή πολιτιστικών και μουσικών παραδόσεων Δήμου Ελληνικού Αργυπούπολης και Δήμου Λευκάδας

Ανταλλαγή πολιτιστικών και μουσικών παραδόσεων Δήμου Ελληνικού Αργυπούπολης και Δήμου Λευκάδας

Ο Σύλλογος μας Απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδος η ΑΡΕΤΟΥΣΑ στο πλαίσιο της Ανταλλαγής Πολιτιστικών και Μουσικών Παραδόσεων Δήμου Ελληνικού...