2η Ομαδική Έκθεση Εικαστικών για την ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας

2η Ομαδική Έκθεση Εικαστικών για την ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας ,οργανώνει την 2η ομαδική έκθεση εικαστικών, με σκοπό την ενίσχυση των δρασεών του. Η έκθεση...