Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας αποκτά σύγχρονη ψηφιακή παρουσία

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, με εξωστρεφή προοπτική, εγκαινιάζει τη διαδικτυακή του πύλη, που αποτελεί μία σύγχρονη ψηφιακή παρουσία που θα συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή πλήθους πληροφοριών προς πολίτες και επισκέπτες της περιοχής.

Το νέο portal του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Λευκάδας, το οποίο μπορεί πλέον οποιοσδήποτε να επισκεφτεί στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.lefkadaports.gr/ εκτός από σημαντικές πληροφορίες διοικητικής φύσεως που περιέχει (π.χ Διοίκηση, οικονομικά στοιχεία, αποφάσεις, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ.), δίνει τη δυνατότητα σε όσους επισκέπτες ενδιαφέρονται να ελλιμενισθούν να αντλήσουν πλήρη ενημέρωση για τα σημεία ελλιμενισμού, τον τοπικό καιρό, αλλά και τα τέλη ελλιμενισμού. Εργαζόμαστε ώστε, σε πρώτη αναβάθμιση, να παρέχεται,  σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στα λιμάνια και να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για κράτηση της θέσης και την ηλεκτρονική πληρωμή αυτής. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για την παραχώρηση χώρων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας προς τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους, όπως και αρχείο με τα κατάλληλα έγγραφα και αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα. Το σύγχρονο περιβάλλον του portal είναι ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία.

Με τη νέα αναβαθμισμένη ψηφιακή παρουσία του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας έρχεται πιο κοντά όχι μόνο στους δημότες, αλλά και στους ταξιδιώτες που θέλουν να προσεγγίζουν τα λιμάνια της Λευκάδας και του Μεγανησίου, δίνοντας τους πλήρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν στην προσέγγισή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται μία ώθηση στην καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη των νησιών και ειδικότερα στο θαλάσσιο τουρισμό που αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του νέου portal του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας πραγματοποιήθηκε από την ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η οποία έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλης κλίμακας δράσεις και πληροφοριακά συστήματα που έχουν ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ προσφάτως διακρίθηκε για δεύτερη φορά ως Best City Supplier 2022 στα Best City Awards 2022.

Το νέο portal του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας σηματοδοτεί την είσοδο του φορέα στη νέα ψηφιακή εποχή και αποτελεί την αφετηρία για επόμενες πρωτοβουλίες που θα ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση.