Μουσική εκδήλωση «Από το Τριώδιο στο Πεντηκοστάριο» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου Μελάνυδρος

Μουσική εκδήλωση «Από το Τριώδιο στο Πεντηκοστάριο» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου Μελάνυδρος

Τετάρτη 27 Απριλίου, ώρα 20:00 Ι. Ναός Ευαγγελιστρίας Νεοχωρίου Ελάτε να βιώσουμε την πιο κατανυκτική περίοδο του εκκλησιαστικού έτους...